ecologiecursus slogan

Cursus Ecologie en beheer
van het Nederlandse landschap
en landschapselementen
2022

Voor wie?

Deze praktische cursus is voor iedereen - natuurliefhebber, vrijwilliger of professional - die meer wil weten over de ecologische principes, de inheemse vegetatie en het beheer van onze Nederlandse landschappen.

Theorie en veel excursies

fijn goudscherm
Eric Wirtz 2017

De cursus bestaat uit negen theorie-bijeenkomsten en liefst twintig excursies. Door deze lessen en excursies wordt een geïntegreerd beeld opgebouwd van de Nederlandse natuur, vooral op het gebied van vegetatietypen en plantengemeenschappen. De lessen worden visueel ondersteund met powerpoint presentaties.

De docent behandelt de belangrijkste ecologische principes die het karakter van onze landschappen bepalen. Standplaatsfactoren worden diepgaand besproken: denk aan bodemsamenstelling en waterhuishouding, milieudynamiek en successie
Ruime aandacht is er voor de verschillende typen kruidenvegetaties zoals pionierbegroeiingen, graslanden, ruigten en zomen, poel- en oevervegetaties. Ook komen houtige vegetaties aan de orde in de vorm van bosgemeenschappen, en landschapselementen als bosjes, houtwallen en hakhout. Voor al deze kruiden- en houtige vegetaties bespreken we de beheermethoden.

Alle theorie gaat leven tijdens de twintig excursies. Door kennis van de relatie tussen standplaatsfactoren en plantengemeenschappen wordt het landschap leesbaar.
We bezoeken gebieden die de belangrijkste natuur- en landschapstypen van Nederland vertegenwoordigen.

slijmzwam
Eric Wirtz 2018

Tenslotte bekijken we het Nederlandse landschap vanuit de hoek van de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000: natuurgebieden in Nederland die van Europees belang zijn.

Het zijn deze excursies naar de meest belangrijke habitats van Nederland, die de cursus uniek maken.
De cursus is logisch en systematisch opgebouwd, en kan daarom in principe door iedereen gevolgd worden. Cursisten kunnen maximaal profijt hebben van de cursus door de excursies te benutten voor uitbreiding van hun kennis van de Nederlandse flora.

 

Landschappen lezen

 

elzenvlag
Eric Wirtz 2018
Met de opgedane kennis kunt u in het vervolg het landschap beter ‘lezen’. U wandelt of fietst met meer begrip in het landschap, waardoor u er nog meer van kunt genieten.
Hebt u beroepsmatig met landschaps- en natuurbeheer te maken, dan kunt u na de cursus van iedere plek in Nederland een eerste analyse maken van de milieufactoren, de vegetatie en het beheer ter plekke. Bovendien kunt u dan de actuele (natuur)waarde en de potenties van de locatie redelijk inschatten.

 

Waar en wanneer?

zilte rus 2
Eric Wirtz 2018

De tijden van de theoriebijeenkomsten zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur.
In verband met de onzekere situatie omtrent de eventuele coronamaatregelen in 2022 is de locatie van de theoriebijeenkomsten nog niet bekend, maar zal in de buurt van Utrecht zijn

Excursies: Aanvangstijd excursies is meestal 9.30 uur op locatie, maar kan bij sommige excursies iets later zijn i.v.m. de af te leggen afstand naar de excursielocatie.

* Op dit moment zit zowel de woensdag- als de vrijdagcursus vol.

Door wie?

Eric Wirtz van de Nieuwland-organisatie in Wageningen verzorgt de cursus vanuit dependance Fort Vechten bij Bunnik. Eric, zelf voormalig deelnemer aan de cursus, heeft zich sinds 2002 als coördinator en co-docent ingezet en vanaf 2007 als docent. Sindsdien heeft hij voor een constante verdieping van het cursus-curriculum gezorgd.

Naast hoofddocent Wirtz wordt een aantal excursies begeleid door specialisten als: Louis-Jan van den Berg (Stichting Berglinde, ecologisch adviesbureau), Thomas van de Es (SBB Biesbosch), Klaas van Dort (mossen/korstmossen), Barend de Jong (OAK Consultants), Adrie van Heerden (voormalig N-2000 inventariseerder prov. Zuid-Holland) en bosecoloog Henk Koop.

Kosten

kweldertexel
cursus 2017

De kosten bedragen. € 1.850,- excl. BTW (21%) per persoon, inclusief het cursusmateriaal.
Voor particulieren geldt een cursuskorting van 10% en is het bedrag € 1.665,- excl. BTW.

Voor meer informatie: Eric Wirtz.
telefoon: 030 65 65 285
mobiel: 06 445 82 392
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Certificaat van deelname

Aan het einde van de cursus krijgen de cursusdeelnemers een certificaat van deelname, waarvan in de bijlage staat vermeld welke theorieblokken zijn gevolgd en een lijst van alle excursies is opgenomen.

Bevindingen oud-cursisten

* Oud-cursisten zijn enthousiast over de cursus. De meest gehoorde opmerking van cursisten is dat de cursus hen, naast meer ecologische kennis, een meer geïntegreerde kijk op de natuur en een rijkere natuurbeleving heeft gegeven. Bij een aantal cursisten heeft het volgen van de cursus een bijdrage geleverd aan het verkrijgen van een gewenste betrekking in het natuurgebeuren.

”In januari ga ik werken als Projectadviseur Ecologie bij “ATKB Adviesbureau voor bodem, water en ecologie"!
Mede door het volgen van deze cursus werd het mogelijk om bij ecologische adviesbureaus te solliciteren”.
Lionne van Drunen, 2019

"De ecologiecursus was voor mij een reis naar een verscheidenheid aan natuurparels die Nederland rijk is. Erg onder de indruk was ik van de zorgvuldig uitgekozen excursielocaties, en met gretigheid nam ik kennis van de vele plantensoorten. Hiermee heb ik referentiebeelden opgebouwd van verschillende plantengemeenschappen. Belangrijk vond ik dat de ecologiecursus een gedegen theoretische basis omvat en dat achtergrondliteratuur werd verstrekt, zodat de excursies de nodige diepgang kregen. Veel excursies en themadagen werden verrijkt met kennis van deskundige gidsen en professionals. De cursusleider Eric Wirtz verzorgt de theoriebijeenkomsten en excursies tot in de puntjes, zorgt voor een prettige sfeer in de cursusgroep en staat garant voor een vrolijke noot. De ecologiecursus was voor mij een laatste zetje tot een ommezwaai in mijn loopbaan; ik volg nu met veel plezier de opleiding Bos- en natuurbeheer."
Mirjam Melman, 2016

"Er is bij mij veel veranderd sinds ik de cursus deed in 2015. Ik ben momenteel lid van de KNNV en het IVN, en doe ook lokaal de IVN gidsenopleiding. Ook veel andere natuurcursussen gedaan maar geen enkele is zo compleet en diepgaand als de cursus ecologie. Ook ben ik hobbymatig nog veel bezig met SynBioSys.
Bijna alle excursies die ik volg benader ik vanuit de Plantengemeenschappen zoals ik dat heb aangeleerd."
Remco Hekker, 2015


cursus 2018 millingerwaard
cursus 2018
     

Cursusrooster Woensdagcursus 2022

datum onderwerp
2 mrt kennismaking en Nederlandse landschap
9 mrt Nederlandse landschap
16 mrt ecologische principes en ecologische relaties
23 mrt standplaatsfactoren
30 mrt milieudynamiek & successie
     
6 apr pioniervegetaties
13 apr excursie  1: Beek-Ubbergen – stuwwallen, bronnenbos, voorjaars- en bosflora
20 apr excursie  2: “Klein Profijt” en Biesbosch - zoetwatergetijden vegetaties
28 apr  plantenkennis
   
4 mei graslandvegetaties
11 mei LESA (Landschapsecologische Systeem Analyse) en het programma Synbiosys
18 mei ruigten en zomen, poelen en oevers
25 mei excursie  3: Westbroek – stinzentuin, laagveen, moeras- en kwelvegetaties, elzenbroek
     
1 juni excursie  4: Biesbosch – stroomdalgraslanden (vaarexcursie)
8 juni excursie  5: Zuid-Limburg – hellingbos, kalkgrasland, kalkflora
15 juni excursie  6: Gelderse Vallei – blauwgraslanden
22 juni excursie  7: Hargen – kalkarm duinlandschap, Bergen – kalkovergangsgebied, Wijk aan Zee - kalkrijk zeedorpenlandschap
29 juni excursie  8: Oostvoorne – kalkrijke, vochtige duinvegetaties
     
6 juli excursie  9: themadag waterplanten en waterecologie
13 juli excursie  10: Millingerwaard – uiterwaarden, ooibos, rivierduinen, fluviatiele flora
     

zomerreces

17 aug excursie 11: Texel - kweldervegetaties, duinvorming en jonge duinvalleien
24 aug excursie 12: Korenburgerveen – hoogveenvegetatie, laggzone, berkenbroek, elzenbroek, steengroeve
31 aug excursie 13: Veluwe - themadag heidevelden en zandverstuivingen
     
7 sept excursie 14: themadag stadsecologie
14 sept Natuurnetwerk Nederland en Natura-2000
21 sept excursie 15: onderdelen Natuurnetwerk Nederland en Natura-2000
28 sept excursie 16: themadag rompgemeenschappen
     
5 okt excursie 17: themadag mossen en korstmossen
12 okt excursie 18: themadag paddenstoelen – de ecologische aspecten van schimmels
19 okt excursie 19 Borkener Paradies, Bentheimer Urwald – begrazing, natuurlijk bos
26 okt excursie 20: themadag natuurlijke bosgemeenschappen
     

Cursusrooster vrijdagcursus 2022

datum onderwerp
4 mrt kennismaking en Nederlandse landschap
11 mrt Nederlandse landschap
18 mrt ecologische principes en ecologische relaties
25 mrt standplaatsfactoren
   
1 apr milieudynamiek & successie
8 apr pioniervegetaties
15 apr excursie  1: Beek-Ubbergen – stuwwallen, bronnenbos, voorjaars- en bosflora
22 apr excursie  2: “Klein Profijt” en Biesbosch - zoetwatergetijden vegetaties
29 apr  plantenkennis
     
6 mei graslandvegetaties
13 mei LESA (Landschapsecologische Systeem Analyse) en het programma Synbiosys
20 mei ruigten en zomen, poelen en oevers
27 mei excursie  3: Westbroek – stinzentuin, laagveen, moeras- en kwelvegetaties, elzenbroek
     
3 juni excursie  4: Biesbosch – stroomdalgraslanden (vaarexcursie)
10 juni excursie  5: Zuid-Limburg – hellingbos, kalkgrasland, kalkflora
17 juni excursie  6: Gelderse Vallei – blauwgraslanden
24  juni excursie  7: Hargen – kalkarm duinlandschap, Bergen – kalkovergangsgebied, Wijk aan Zee - kalkrijk zeedorpenlandschap
     
1 juli excursie  8: Oostvoorne – kalkrijke, vochtige duinvegetaties
8 juli excursie  9: themadag waterplanten en waterecologie
15 juli excursie  10: Millingerwaard – uiterwaarden, ooibos, rivierduinen, fluviatiele flora
     

zomerreces

19 aug excursie 11: Texel - kweldervegetaties, duinvorming en jonge duinvalleien
26 aug excursie 12: Korenburgerveen – hoogveenvegetatie, laggzone, berkenbroek, elzenbroek, steengroeve
     
2 sept excursie 13: Veluwe - themadag heidevelden en zandverstuivingen
9 sept excursie 14: themadag stadsecologie
16 sept Natuurnetwerk Nederland en Natura-2000
23 sept excursie 15: onderdelen Natuurnetwerk Nederland en Natura-2000
30 sept excursie 16: themadag rompgemeenschappen
     
7 okt excursie 17: themadag mossen en korstmossen
14 okt excursie 18: themadag paddenstoelen – de ecologische aspecten van schimmels
21 okt excursie 19 Borkener Paradies, Bentheimer Urwald – begrazing, natuurlijk bos
28 okt excursie 20: themadag natuurlijke bosgemeenschappen