ecologiecursus slogan

Cursus Ecologie en beheer
van het Nederlandse landschap
en landschapselementen
2021

Voor wie?

Deze praktische cursus is voor iedereen - natuurliefhebber, vrijwilliger of professional - die meer wil weten over de ecologische principes, de inheemse vegetatie en het beheer van onze Nederlandse landschappen.

Theorie en veel excursies

fijn goudscherm
Eric Wirtz 2017

De cursus bestaat uit negen theorie-bijeenkomsten en liefst twintig excursies. Door deze lessen en excursies wordt een geïntegreerd beeld opgebouwd van de Nederlandse natuur, vooral op het gebied van vegetatietypen en plantengemeenschappen. De lessen worden visueel ondersteund met powerpoint presentaties.

De docent behandelt de belangrijkste ecologische principes die het karakter van onze landschappen bepalen. Standplaatsfactoren worden diepgaand besproken: denk aan bodemsamenstelling en waterhuishouding, milieudynamiek en successie
Ruime aandacht is er voor de verschillende typen kruidenvegetaties zoals pionierbegroeiingen, graslanden, ruigten en zomen, poel- en oevervegetaties. Ook komen houtige vegetaties aan de orde in de vorm van bosgemeenschappen, en landschapselementen als bosjes, houtwallen en hakhout. Voor al deze kruiden- en houtige vegetaties bespreken we de beheermethoden.

Alle theorie gaat leven tijdens de twintig excursies. Door kennis van de relatie tussen standplaatsfactoren en plantengemeenschappen wordt het landschap leesbaar.
We bezoeken gebieden die de belangrijkste natuur- en landschapstypen van Nederland vertegenwoordigen.

slijmzwam
Eric Wirtz 2018

Tenslotte bekijken we het Nederlandse landschap vanuit de hoek van de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000: natuurgebieden in Nederland die van Europees belang zijn.

Het zijn deze excursies naar de meest belangrijke habitats van Nederland, die de cursus uniek maken.
De cursus is logisch en systematisch opgebouwd, en kan daarom in principe door iedereen gevolgd worden. Cursisten kunnen maximaal profijt hebben van de cursus door de excursies te benutten voor uitbreiding van hun kennis van de Nederlandse flora.

 

Landschappen lezen

 

elzenvlag
Eric Wirtz 2018
Met de opgedane kennis kunt u in het vervolg het landschap beter ‘lezen’. U wandelt of fietst met meer begrip in het landschap, waardoor u er nog meer van kunt genieten.
Hebt u beroepsmatig met landschaps- en natuurbeheer te maken, dan kunt u na de cursus van iedere plek in Nederland een eerste analyse maken van de milieufactoren, de vegetatie en het beheer ter plekke. Bovendien kunt u dan de actuele (natuur)waarde en de potenties van de locatie redelijk inschatten.

 

Waar en wanneer?

zilte rus 2
Eric Wirtz 2018

Het waar en wanneer voor 2021 is sterk beïnvloed door de corona-crisis.
Beide cursussen van 2020, op de woensdag en op de vrijdag, zijn doorgeschoven naar 2021. Deze cursussen zitten vol.
Vanwege de grote belangstelling voor een nieuwe cursus is er een zaterdagcursus bijgekomen, die inmiddels ook vol zit.

Wanneer u graag aan de cursus wilt deelnemen, zal de eerstvolgende gelegenheid in 2022 zijn. We bieden dan graag weer een cursus op de woensdag en op de vrijdag aan, waarvan de cursusprogramma’s in augustus 2021 zullen worden opgesteld.

De tijden van de theoriebijeenkomsten zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur.
De aanvangstijd van de excursies is meestal 9.00 of 9.30 uur op locatie, maar kan bij sommige excursies iets later zijn i.v.m. de af te leggen afstand naar de excursielocatie.
Het streven naar de eindtijd van de excursies is ca. 17.00 uur, maar kan enigszins afwijken per locatie en na overleg met de cursusgroep

Door wie?

Eric Wirtz van de Nieuwland-organisatie in Wageningen verzorgt de cursus vanuit dependance Fort Vechten bij Bunnik. Eric, zelf voormalig deelnemer aan de cursus, heeft zich sinds 2002 als coördinator en co-docent ingezet en vanaf 2007 als docent. Sindsdien heeft hij voor een constante verdieping van het cursus-curriculum gezorgd.

Naast hoofddocent Wirtz wordt een aantal excursies begeleid door specialisten als: Louis-Jan van den Berg (Stichting Berglinde, ecologisch adviesbureau), Thomas van de Es (SBB Biesbosch), Klaas van Dort (mossen/korstmossen), Barend de Jong (OAK Consultants), Adrie van Heerden (voormalig N-2000 inventariseerder prov. Zuid-Holland) en bosecoloog Henk Koop.

Kosten

kweldertexel
cursus 2017

De kosten van de cursus in 2022 zullen ca. € 1.850,- excl. BTW (21%) per persoon bedragen, inclusief het cursusmateriaal.
Voor particulieren geldt een cursuskorting van 10% en is het bedrag € 1.665,- excl. BTW.

Voor meer informatie: Eric Wirtz.
telefoon: 030 65 65 285
mobiel: 06 445 82 392
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Certificaat van deelname

Aan het einde van de cursus krijgen de cursusdeelnemers een certificaat van deelname, waarvan in de bijlage staat vermeld welke theorieblokken zijn gevolgd en een lijst van alle excursies is opgenomen.

Bevindingen oud-cursisten

* Oud-cursisten zijn enthousiast over de cursus. De meest gehoorde opmerking van cursisten is dat de cursus hen, naast meer ecologische kennis, een meer geïntegreerde kijk op de natuur en een rijkere natuurbeleving heeft gegeven. Bij een aantal cursisten heeft het volgen van de cursus een bijdrage geleverd aan het verkrijgen van een gewenste betrekking in het natuurgebeuren.

”In januari ga ik werken als Projectadviseur Ecologie bij “ATKB Adviesbureau voor bodem, water en ecologie"!
Mede door het volgen van deze cursus werd het mogelijk om bij ecologische adviesbureaus te solliciteren”.
Lionne van Drunen, 2019

"De ecologiecursus was voor mij een reis naar een verscheidenheid aan natuurparels die Nederland rijk is. Erg onder de indruk was ik van de zorgvuldig uitgekozen excursielocaties, en met gretigheid nam ik kennis van de vele plantensoorten. Hiermee heb ik referentiebeelden opgebouwd van verschillende plantengemeenschappen. Belangrijk vond ik dat de ecologiecursus een gedegen theoretische basis omvat en dat achtergrondliteratuur werd verstrekt, zodat de excursies de nodige diepgang kregen. Veel excursies en themadagen werden verrijkt met kennis van deskundige gidsen en professionals. De cursusleider Eric Wirtz verzorgt de theoriebijeenkomsten en excursies tot in de puntjes, zorgt voor een prettige sfeer in de cursusgroep en staat garant voor een vrolijke noot. De ecologiecursus was voor mij een laatste zetje tot een ommezwaai in mijn loopbaan; ik volg nu met veel plezier de opleiding Bos- en natuurbeheer."
Mirjam Melman, 2016

"Er is bij mij veel veranderd sinds ik de cursus deed in 2015. Ik ben momenteel lid van de KNNV en het IVN, en doe ook lokaal de IVN gidsenopleiding. Ook veel andere natuurcursussen gedaan maar geen enkele is zo compleet en diepgaand als de cursus ecologie. Ook ben ik hobbymatig nog veel bezig met SynBioSys.
Bijna alle excursies die ik volg benader ik vanuit de Plantengemeenschappen zoals ik dat heb aangeleerd."
Remco Hekker, 2015


cursus 2018 millingerwaard
cursus 2018
     

Cursusrooster Woensdagcursus 2021

datum onderwerp
24 mrt standplaatsfactoren
31 mrt milieudynamiek & successie
     
7 apr pioniervegetaties
14 apr excursie  1: Beek-Ubbergen – stuwwallen, bronnenbos, voorjaars- en bosflora
21 apr excursie  2: “Klein Profijt” en Biesbosch - zoetwatergetijden vegetaties
28 apr  plantenkennis
   
5 mei graslandvegetaties
12 mei LESA (Landschapsecologische Systeem Analyse) en het programma Synbiosys
19 mei ruigten en zomen, poelen en oevers
26 mei excursie  3: Westbroek – stinzentuin, laagveen, moeras- en kwelvegetaties, elzenbroek
     
2 juni excursie  4: Biesbosch – stroomdalgraslanden (vaarexcursie)
9 juni excursie  5: Zuid-Limburg – hellingbos, kalkgrasland, kalkflora
16 juni excursie  6: Gelderse Vallei – blauwgraslanden
23 juni excursie  7: Hargen – kalkarm duinlandschap, Bergen – kalkovergangsgebied, Wijk aan Zee - kalkrijk zeedorpenlandschap
30 juni excursie  8: Oostvoorne – kalkrijke, vochtige duinvegetaties
     
7 juli excursie  9: Millingerwaard – uiterwaarden, ooibos, rivierduinen, fluviatiele flora
14 juli excursie  10: Korenburgerveen – hoogveenvegetatie, laggzone, berkenbroek, elzenbroek, steengroeve
     

zomerreces

18 aug excursie 11: Texel - kweldervegetaties, duinvorming en jonge duinvalleien
25 aug excursie 12: themadag waterplanten en waterecologie
     
1 sept excursie 13: Veluwe - themadag heidevelden en zandverstuivingen
8 sept excursie 14: themadag rompgemeenschappen
15 sept excursie 15: themadag stadsecologie
22 sept Natuurnetwerk Nederland en Natura-2000
29 sept excursie 16: onderdelen Natuurnetwerk Nederland en Natura-2000
     
6 okt excursie 17: themadag mossen en korstmossen
13 okt excursie 18: themadag paddenstoelen – de ecologische aspecten van schimmels
20 okt excursie 19 Borkener Paradies, Bentheimer Urwald – begrazing, natuurlijk bos
27 okt excursie 20: themadag natuurlijke bosgemeenschappen
     

Cursusrooster vrijdagcursus 2021

datum onderwerp
26 mrt standplaatsfactoren
   
2 apr milieudynamiek & successie
9 apr pioniervegetaties
16 apr excursie  1: Beek-Ubbergen – stuwwallen, bronnenbos, voorjaars- en bosflora
23 apr excursie  2: “Klein Profijt” en Biesbosch - zoetwatergetijden vegetaties
30 apr  plantenkennis
     
7 mei graslandvegetaties
14 mei LESA (Landschapsecologische Systeem Analyse) en het programma Synbiosys
21 mei ruigten en zomen, poelen en oevers
28 mei excursie  3: Westbroek – stinzentuin, laagveen, moeras- en kwelvegetaties, elzenbroek
     
4 juni excursie  4: Biesbosch – stroomdalgraslanden (vaarexcursie)
11 juni excursie  5: Zuid-Limburg – hellingbos, kalkgrasland, kalkflora
18 juni excursie  6: Gelderse Vallei – blauwgraslanden
25  juni excursie  7: Hargen – kalkarm duinlandschap, Bergen – kalkovergangsgebied, Wijk aan Zee - kalkrijk zeedorpenlandschap
     
2 juli excursie  8: Oostvoorne – kalkrijke, vochtige duinvegetaties
9 juli excursie  9: Millingerwaard – uiterwaarden, ooibos, rivierduinen, fluviatiele flora
16 juli excursie  10: Korenburgerveen – hoogveenvegetatie, laggzone, berkenbroek, elzenbroek, steengroeve
     

zomerreces

20 aug excursie 11: Texel - kweldervegetaties, duinvorming en jonge duinvalleien
27 aug excursie 12: themadag waterplanten en waterecologie
     
3 sept excursie 13: Veluwe - themadag heidevelden en zandverstuivingen
10 sept excursie 14: themadag rompgemeenschappen
17 sept excursie 15: themadag stadsecologie
24 sept Natuurnetwerk Nederland en Natura-2000
   
1 okt excursie 16: onderdelen Natuurnetwerk Nederland en Natura-2000
8 okt excursie 17: themadag mossen en korstmossen
15 okt excursie 18: themadag paddenstoelen – de ecologische aspecten van schimmels
22 okt excursie 19 Borkener Paradies, Bentheimer Urwald – begrazing, natuurlijk bos
29 okt excursie 20: themadag natuurlijke bosgemeenschappen
     

Cursusrooster zaterdagcursus 2021

datum onderwerp
6 mrt kennismaking en Nederlandse landschap
13 mrt Nederlandse landschap
20 mrt ecologische principes en ecologische relaties
27 mrt standplaatsfactoren
   
3 apr milieudynamiek & successie
10 apr pioniervegetaties
17 apr excursie  1: Beek-Ubbergen – stuwwallen, bronnenbos, voorjaars- en bosflora
24 apr excursie  2: “Klein Profijt” en Biesbosch - zoetwatergetijden vegetaties
     
1 mei  plantenkennis
8 mei graslandvegetaties
15 mei LESA (Landschapsecologische Systeem Analyse) en het programma Synbiosys
22 mei excursie  3: Westbroek – stinzentuin, laagveen, moeras- en kwelvegetaties, elzenbroek
29 mei ruigten en zomen, poelen en oevers
     
5 juni excursie  4: Biesbosch – stroomdalgraslanden (vaarexcursie)
12 juni excursie  5: Zuid-Limburg – hellingbos, kalkgrasland, kalkflora
19 juni excursie  6: Gelderse Vallei – blauwgraslanden
26  juni excursie  7: Hargen – kalkarm duinlandschap, Bergen – kalkovergangsgebied, Wijk aan Zee - kalkrijk zeedorpenlandschap
     
3 juli excursie  8: Oostvoorne – kalkrijke, vochtige duinvegetaties
10 juli excursie  9: Millingerwaard – uiterwaarden, ooibos, rivierduinen, fluviatiele flora
17 juli excursie  10: Korenburgerveen – hoogveenvegetatie, laggzone, berkenbroek, elzenbroek, steengroeve
     

zomerreces

21 aug excursie 11: Texel - kweldervegetaties, duinvorming en jonge duinvalleien
28 aug excursie 12: themadag waterplanten en waterecologie
     
4 sept excursie 13: Veluwe - themadag heidevelden en zandverstuivingen
11 sept excursie 14: themadag rompgemeenschappen
18 sept excursie 15: themadag stadsecologie
25 sept Natuurnetwerk Nederland en Natura-2000
   
2 okt excursie 16: onderdelen Natuurnetwerk Nederland en Natura-2000
9 okt excursie 17: themadag mossen en korstmossen
16 okt excursie 18: themadag paddenstoelen – de ecologische aspecten van schimmels
23 okt excursie 19 Borkener Paradies, Bentheimer Urwald – begrazing, natuurlijk bos
30 okt excursie 20: themadag natuurlijke bosgemeenschappen